Kategorie
Partnerzy Strony
    System reklamy Test
Partnerzy Strony

Na czym polega i co w rzeczywistości oznacza eutrofizacja? Naturalne wody źródlane są zasilane prawie wyłącznie wodami gruntowymi. Nie należy ich sobie wyobrażać jako swego rodzaju jezior podziemnych. Chodzi tu przede wszystkim o wody z opadów deszczu i tającego śniegu, które tak długo wsiąkają w ziemię, aż zatrzyma je nieprzepuszczalna warstwa gliny lub iłu. Woda ta jest więc gruntownie przefiltrowrnr, bardzo czysta i (prawie) wolna od drobnoustrojów, zawiera natomiast bardzo często sole, które przy wsiąkaniu rozpuszczają się w glebie, w tej liczbie również sole żelaza. Sole zawierające żelazo dwuwartościowe Fe++ tworzą połączenia żelazawe, a więc związki zredukowane, ponieważ w głębszych warstwach gleby przeważają warunki beztlenowe. Woda gruntowa tylko rzadko jest stojąca, przeważnie płynie powoli, tworząc podziemne strumienie, które towarzyszą układowi warstw geologicznych.

Woda gruntowa nadaje się do użycia jako woda pitna i jest zawsze bardzo mile widziana. Jeśli zawiera sole żelaza, musi się żelazo dwuwartościowe utlenić na trójwartościowe Fe+++, tj. wytworzyć połączenia żelazowe i wytrącić je. Przeprowadza się ten zabieg w komorach rozbryzgowych, gdzie rozpryskuje się wodę cieniutkimi strużkami i w ten sposób zapewnia się jej obfity kontakt z tlenem. Zresztą zawsze jeszcze pozostaje odrobina żelaza rozpuszczonego, ale to nie nasuwa żadnych obaw. Gdy w wodociągach woda bieżąca zostaje zatrzymana na pewien czas, osadzają się w niej brązowe sole żelaza. Przy otwarciu kranu strumień wody porywa te sole i dla-tego woda bywa wtedy lekko zabarwiona na brązowo.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *