Kategorie
Partnerzy Strony
    System reklamy Test
Partnerzy Strony

CH3COCOOH -» CH3CH(NH2)COOH kwas pirogronowy alanina. Zwierzęta i człowiek korzystają z białka roślinnego,- natomiast rośliny i większość drobnoustrojów muszą się same zaopatrywać w azot. Azot atmosferyczny jest .dla ^ roślin i większości bakterii niedostępny (wyjątki, zob. str. 160), wobec tego sięgają one do gleby i wody po związki zawierające azot, mianowicie azotany, czyli sole kwasu azotowego, jak KN03 (azotan potasu = saletra potasowa), NaNOa (azotan sodu = saletra sodowa), Ca(NOa)2 (saletra wapniowa), redukują je do amoniaku NH3, względnie – NH2 i „asymilują”. Ta „asymilacyjna redukcja azotanów” odpowiada w pełni omówionej wyżej „asymilacyjnej redukcji siarczanów33. I znów znamy bakterie, które potrafią przeprowadzać „dysymilacyjną redukcję azotanów33, tak jak Desulfotomaculum i Desulfovibrio przeprowadzają „dysymilacyjną redukcję siarczanów33:

– 8[H]+HN03 -> NH,OH + 2H,0 wodór azotan wodorotlenek woda amonu. Podczas tego przechodzenia grupy azotanowej w amonową grupa NOg służy jako akceptor wodoru. Azotany są zamieniane w sole amonowe przez bakterie z rodzaju Bacillus oraz szczepy Aerobacter i Escherichia coli. Inne bakterie (jak Micrococcus denitrificans) przy „dysymilacyjnej redukcji azotanów33 zatrzymują się w połowie drogi: uwalniają one cząsteczkowy azot N2 (albo gaz rozweselający N20):

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *