Kategorie
Partnerzy Strony
    System reklamy Test
Partnerzy Strony

O korzystnej współpracy roślin motylkowych z gatunkami Rhizobium („zielone nawożenie3’) już wspominaliśmy. Bakterie korzeniowe mieszkają u roślin „kątem”, co umożliwia im wiązanie azotu dla siebie samych i dla „gospodarza”. Technicznie o wiele bardziej zaawansowany jest żwacz przeżuwaczy. Bydło, owce i jelenie żywią się trawą, sianem, słomą itp., których ściany komórkowe składają się w co najmniej 50% z celulozy, a ta dla krowy jest niestrawna. Ani w żwaczu, ani w dalszych odcin-

Żwacz krowy – swego rodzaju kadź fermentacyjna, w której bakterie przerabiają materiai roślinny, a zwłaszcza celulozę, na kwasy organiczne, które służą krowie do odżywiania i produkcji mleka. Krowa wykorzystuje jako pokarm także masę bakterii, z których część, ginie w przewodzie pokarmowym. Schemat ten jest o tyle uproszczony, że uwzględniono jedynie żwacz inne części, jak trawieniec, księgi i czepiec, opuszczono. Brak również na rycinie tzw. krążenia żwaczowo-wątrobowego (żwacz-wątroba), które stanowi cechę przeżuwaczy. Mocznik, powstający w wątrobie, nie jest w całości wydalany z moczem, jak u człowieka, ale częściowo przechodzi poprzez ślinianki i ściany żwacza do przedniego odcinka żołądka, wydatnie poprawiając zaopatrzenie mieszkańców żwacza w azot kach przewodu pokarmowego celuloza nie może być rozłożona „środkami własnymi” krowy. Mimo to bydło całkowicie ją spożytkowuje dzięki bakteriom fermentującym celulozę, które znajdują się w żwaczu w bardzo dużych ilościach. Są to przede wszystkim bakterie:

Wystarczy tylko, aby celuloza została starannie rozdrobiona podczas przeżuwania oraz wymieszana ze śliną na rodzaj papki, a o resztę zatroszczą się już bakterie.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *