Kategorie
Partnerzy Strony
    System reklamy Test
Partnerzy Strony

Zbyteczne jest wypisywanie równań dla organicznych dawców wodoru, dla cząsteczkowego wodoru itp. Potwierdzają one tylko różnice między fotosyntezą glonów a fotosyntezą bakterii: bakterie fototroficzne nie wydzielają przy tym procesie tlenu, a wodór pochodzi nie z wody, ale z siarkowodoru, względnie z substratów organicznych. Fotosynteza bakteryjna jest beztlenowa, a same bakterie żyją w beztlenowych strefach wód. Dlatego odgrywają one tak znaczną rolę w ściekach oraz w utrzymaniu żyzności zbiorników.

Jeszcze kilka danych odnośnie tych bakterii: purpurowe bakterie siarkowe są przeważnie urzęsione i dlatego ruchliwe, np. Chromatium ma kształt laseczki, Thio- spirillum jest śrubowato skręcone. Wśród bakterii purpurowych bezsiarkowych występują gatunki o kształcie laseczek (Rhodopseudomonas), śrubowate (Rhodaspirillum) albo takie, które mają styliki podobne do strzępek grzybni, oraz „pączki” (Rhodo- microbium). Również zielone bakterie siarkowe są wielopostaciowe. O przynależności do rodziny w tym przypadku decydują nie tyle cechy morfologiczne, ile – i to znacznie bardziej – właściwości przemiany materii.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *