Kategorie
Partnerzy Strony
    System reklamy Test
Partnerzy Strony

Wróćmy na moment do Dictyostelium. Na str. 239 stwierdziliśmy, że po agregacji myxameb następuje różnicowanie na „komórki stylikowe” i „komóiki zarodnikowe” i że prawie nic o tym nie wiemy. Mycotypha wskazuje drogę, na której można będzie uzyskać dalsze informacje. Wobec tego na drugie z postawionych pytań, czy zmiana przemiany materii może wywołać zmianę kształtu i różnicowanie, można obecnie z dość dużą dozą pewności dać odpowiedź twierdzącą. Pozostaje jeszcze pytanie pierwsze: jak to jest możliwe, że przez samo tylko wygłodzenie ‚wywołuje się agre-gację i kształtowanie postaci? Należy tu przypomnieć, że warunki niedostatku, a więc np. głodzenie, nie prowadzą do samej tylko agregacji (u Dictyostelium), ale także do synchronizacji. W dobrze żywionej hodowli drożdży poszczególne komórki są indywidualistami, nie „wiedzą” o sobie, dokładnie tak samo, jak dobrze odżywione myxameby, z których każda oscyluje sama dla siebie. Dopiero głodzone drgają razem, tzn. równocześnie (synchronicznie). Bez wątpienia synchronizacja zwiększa szansę przeżycia całej populacji. Znikome resztki pożywki mogą być lepiej spożytkowane przy wzajemnej kontroli, ale oczywiście to niczego nie wyjaśnia. Niemniej hodowla synchroniczna jest wstępem, modelem układu wielokomórkowego i otwiera nowe możliwości eksperymentowania, zwłaszcza odnośnie wzajemnego „porozumiewania się” komórek. Jednym ze środków tego wzajemnego porozumiewania się, tak u wyższych organizmów, jak i u myxameb, jest cykliczny AMP (cAMP). Jest on tylko jednym z wielu: w hodowli drożdży występują inne substancje sygnalizacyjne względnie „transmitery”, np. niskocząsteczkowe białka. Możliwe, że substancje te mają coś wspólnego z niektórymi antybiotykami.

Na razie sprawy te są jeszcze otwarte, a hipotezy bujnie się rozrastają. Czynimy dopiero pierwsze kroki w tej tak interesującej dziedzinie biologii, ale spodziewamy się uzyskać wyniki nie mniej ważne od wyników genetyki molekularnej, a pomogą nam w tym znowu drobnoustroje. Może już wkrótce będziemy mogli nowe dane lepiej rozumieć i bardziej zrozumiale przedstawiać.

Musimy jeszcze podsumować zagadnienie kształtowania postaci. Choć ważne jest, aby poznać możliwie dużo związków, które kierują procesami życiowymi, czy to będą enzymy, czy kwasy nukleinowe czy cAMP, same tylko związki nie wystarczają do wyjaśnienia procesów życiowych. Żyją bowiem nie związki chemiczne, ale układy, tzn. organizmy, a więc komórki względnie zespoły komórek. Spróbujemy to wyjaśnić na przykładzie szczególnie interesujących badań nad Mycotypha.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *