Kategorie
Partnerzy Strony
    System reklamy Test
Partnerzy Strony

Tak więc stwierdziliśmy, że typ przemiany materii i kształt komórek są w tym przypadku ze sobą sprzężone i że przez sztuczną zmianę przemiany materii można także zmienić kształt komórek. Ale jak się to dzieje, nie jest jeszcze do końca wyjaś-nione. Dalszym krokiem naprzód było zbadanie budowy ściany komórek strzępków i komórek drożdży i ich składu chemicznego. Okazało się, że ściany komórek drożdży są 5 do 10 razy grubsze od ścian strzępków i zawierają na ogół nieco mniej składników niż strzępki, z wyjątkiem cukru mannozy i białek. Oba te składniki występują w ścianach komórek drożdży w znacznie większej ilości. Co więcej, obie substancje wiążą się z sobą: liczne cząsteczki mannozy łączą się dając mannan, a ten z kolei wiąże się z białkiem, tworząc charakterystyczny składnik ściany komórek o postaci drożdży.

Z biochemii oddyęhania dobrze wiadomo, w jaki sposób dochodzi do nagroma-dzenia mannano-protein. Gdy drugi etap oddychania – cykl kwasu cytrynowego – jest zablokowany, zaczyna się gromadzić tzw. kwas szczawiooctowy, z którego przy wystarczającym zaopatrzeniu w tlen powstaje aminokwas – kwas asparaginowy. Ten ostatni stymuluje ze swej strony (niestety, nie wiemy, w jaki sposób) tworzenie i gromadzenie mannano-protein. Jeśli cykl kwasu cytrynowego przebiega w warunkach nieutrudnionego oddychania, wtedy kwas szczawiooctowy ulega dalszym prze-mianom. Powstaje znikoma ilość mannano-protein, ale za to więcej „normalnych” składników ściany komórkowej. Mannano-proteiny wyraźnie przeszkadzają w tym, aby normalne składniki ściany komórkowej zostały tak zorientowane i wbudowane, żeby powstała cylindryczna postać strzępków. Przyczyniają się one – jak widać – do powstawania postaci kulistej. Teza ta nie we wszystkich szczegółach jest już udo-wodniona, ale rzuca przynajmniej pierwsze światło na wzajemną zależność przemiany materii i kształtu komórek, a tym samym i całej morfogenezy. Może nie jest to takie proste i nie wystarcza, żeby powstała tylko jedna określona substancja ściany komórkowej i „jakoś” została wbudowana. Niewykluczone, że pewną rolę odgrywa także budowa rosnącej komórki, jej ultrastruktura i ukształtowanie poszczególnych składników. Nie wolno unikać tego pytania, nawet narażając się na ryzyko rewizji naszej interpretacji sugestywnych doświadczeń z Mucor rouxii. .

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *