Kategorie
Partnerzy Strony
    System reklamy Test
Partnerzy Strony

W komórce również zachodzą procesy, które można interpretować jako morfo- poezę I i II rzędu. Na przykład synteza białka, w wyniku której powstają enzymy nieodzowne do przemiany materii, zachodzi tak u prokariontów, jak i eukariontów na tzw. rybosomach. Są to twory w przybliżeniu kuliste, bardzo małe, o średnicy ok. 200 A, występujące w olbrzymiej ilości. Jedna komórka bakteryjna zawiera ich 20 tys., a komórka ssaka jeszcze więcej. Stosując metodę rozbicia ściany komórkowej i zawartości komórki, następnie poprzez wirowanie tej jednorodnej masy (homoge- natu), kilkakrotne rozdzielanie jej na frakcje i przemywanie, otrzymuje się czystą „frakcję rybosomalną”. Dysponując nią i mając inne konieczne składniki można przeprowadzić syntezę białka w probówce (in vitro) i otrzymać zdolne do działania enzymy. Można także badać sldad chemiczny rybosomów. Stwierdza się wtedy, że składają się one z białka i kwasu rybonukleinowego (rRNA, czyli rybosomalny RNA) oraz że można je rozbić na podjednostki. „Kompletne” rybosomy u Escherichia coli są to rybosomy 70S (S jest skrótem jednostki Svedberga, która oznacza stałą sedymentacji cząsteczki w ultrawirówce. Im wyższa jest wartość S, tym większa względnie cięższa jest cząsteczka). Rybosomy te rozpadają się bardzo łatwo na podjednostkę 50S i 30S, które są jeszcze zdolne do funkcjonowania. Można je jednak jeszcze dalej rozkładać: rybosomy 50S na frakcję 40S i wolne białko, rybosomy 30S na frakcję 23S i (inne) wolne białko. Udaje się to np. przez odciągnięcie jonów magnezu albo przez dodanie chlorku wapnia. Ani te, ani oczywiście dalsze jeszcze frakcje (16S, 5S itd.) nie są już w stanie przeprowadzić syntezy białka.

Jedna odpowiedź na „WEWNĄTRZ KOMÓRKI RÓWNIEŻ ZACHODZI SAMORZUTNA AGREGACJA

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *