Kategorie
Partnerzy Strony
    System reklamy Test
Partnerzy Strony

Zatrzymajmy się najpierw przy „nie” i zapytajmy, co w sztucznym genie jest rzeczywiście sztucznego. Z wyjątkiem miejsca jego powstania – nic! Rewertaza jest czystym, naturalnym produktem, nawet jeśli pochodzi z wirusów nowotworów złośliwych. Nukleotydy (cegiełki) do budowy genu również pochodzą z naturalnego DNA, a matryca mRNA globiny także została wyekstrahowana z komórek ludzkich. Nie pomniejszając w niczym zasługi naukowców, musimy stwierdzić, że dokonali oni w probówce tylko tego, co żywe komórki czynią bez przerwy i bez trudu od milionów lat, każą mianowicie rewertazie działać w kierunku od mRNA do DNA. O w pełni sztucznych genach można mówić dopiero wtedy, gdy z całkowicie syntetycznych cząsteczek RNA ze sztuczną sekwencją nukleotydów powstanie sztuczny DNA, który włączy się do ludzkich komórek, tam zintegruje się w jądrze komórkowym i rze-czywiście będzie działał jako gen o całkowicie nowych właściwościach. Jednakże prawdopodobieństwo, że żywa komórka przyjęłaby obcy, nienaturalny gen z nie-naturalną sekwencją nukleotydów – jest znikome. Należy raczej oczekiwać, że DNAzy i RNAzy, czyli występujące w komórce enzymy rozkładające DNA i RNA, odmówią sztucznemu genowi przyjęcia.

Nadzieja ta to nie tylko pobożne życzenie. Od około dwudziestu lat znamy pewną zbawienną substancję, zwaną interferonem. Wytwarzają ją komórki (bakteryjne, ale i ludzkie), gdy zostaną zaatakowane przez wirusy. Interferon zapobiega jakiemukolwiek innemu zakażeniu, np. przez inne wirusy. Komórka staje się odporna dla ścisłości trzeba podkreślić, że tej odporności nie wolno mylić z odpornością, która powstaje na drodze reakcji immunobiologicznej, w wyniku której tworzą się przeciwciała. Immunologiczna odporność jest skierowana swoiście przeciwko jednemu, ściśle określonemu „sprawcy” i można ją, np. przez szczepienia, przenieść na innego osobnika. Interferon natomiast jest swoisty dla gospodarza, a nie dla „sprawcy” po prostu chroni przed wirusami.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *