Kategorie
Partnerzy Strony
    System reklamy Test
Partnerzy Strony

Szczególnie szkodliwe są resztki licznych rozpuszczalników, odpadki, produkty uboczne i pośrednie, które są odrzucane przy produkcji środków ochrony roślin, lekarstw itp. Spis tych, często trujących, a przeważnie nierozkładalnych biologicznie materiałów, które średnich rozmiarów fabryka chemiczna odprowadza do kanałów ściekowych, zawiera przeważnie więcej pozycji niż oficjalny katalog produkcyjny takiej fabryki. Wzrasta on z dnia na dzień, niekiedy z godziny na godzinę, zarówno co do jakości, jak i ilości związków.

Dla roztropnych ojców miasta problem ścieków zaczyna się już przy zakładaniu kanalizacji. Podczas gdy bardzo często istnieją jeszcze systemy mieszane, w których woda deszczowa, ścieki z domów, warsztatów rzemieślniczych i przemysłu zostają odprowadzone do jednego zbiornika głównego i tam ulegają zmieszaniu, to obecnie dąży się do stosowania systemów oddzielnych.

-1. Wodę deszczową należy odprowadzać do oddzielnych kanałów i gromadzić, aby niepotrzebnie nie obciążać oczyszczalni sporadycznymi masami wody opadowej. Zwykle pierwszy rzut wody deszczowej spływającej do kanałów jest bardzo zanieczyszczony, podczas gdy woda z późniejszych opadów jest już dosyć czysta.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *