Kategorie
Partnerzy Strony
    System reklamy Test
Partnerzy Strony

Stadium rozwojowe koliszki (Psylla buxi), spokrewnionej z cykadami i mszycami. Na odwłoku nieparzysty mycetom z bakteriami (wg Profftą)

Jednym z nielicznych gatunków mrówek, u których występuje endosymbióza, jest czarno-czerwona Formica fusca. Jej komórka jajowa (3) zawiera bakterie. Również komórki follikularne (2) zawierają bakterie, podczas gdy komórki siostrzane komórki jajowej, tzw. komórki odżywcze (1) są wolne od bakterii (wg Liliensterna) cyjnie, przez napromieniowanie albo działaniem wysokiej temperatury, to wkrótce owady lub ich larwy giną, według wszelkiego prawdopodobieństwa z braku witamin. Pewne jest, że w tej symbiozie chodzi o bakterie, a w niektórych przypadkach także o drożdże, dotychczas jednak prawie zupełnie nie udało się zaliczyć ich do jakichś znanych rodzajów, gatunków lub rodzin bakterii. Na miejscu, tj. w przewodzie pokarmowym albo w my- cetomie, przybierają one bardzo różne formy: skręconych laseczek, nieregularnie rozgałęzionych i nadętych, żywo przypominają „formy inwolucyjne” bakterii korzeniowych. Poza ciałem owadów tylko nieliczne z nich udaje się hodować. Widocznie w czasie milionów lat (prawdopodobnie już pierwsze karaluchy w okresie karbońskim miały swoje symbionty!) tak silnie przystosowały się do środowiska panującego w ciele owadów, że już nie mogą żyć same (nie mają nawet ściany komórkowej).

W tej sytuacji odpada oczywiście możliwość, żeby jaja albo larwy owadów zakaziły się przez przypadek, w „naturalny” sposób. Trzeba więc jajo zaopatrzyć w potrzebne symbionty już przed albo wkrótce po złożeniu go. W tym celu owady zależne od endosymbiozy rozwinęły nieprawdopodobnie liczne urządzenia do przenoszenia symbiontów, od prostych narośli tkankowych aż po skomplikowane narządy. Działają one bezbłędnie od okresu karbońskiego, odległego o 300 min lat. Musimy zrezygnować tu z przytaczania szczegółów, odsyłając czytelników do odpowiedniej literatury. Wspomnieliśmy o tym jedynie, aby wykazać, jak wysoka jest pozycja biotechniki w świecie zwierząt i od jak dawna grzyby i bakterie są jyż „oswojone”.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *