Kategorie
Partnerzy Strony
    System reklamy Test
Partnerzy Strony

-2. Ścieki komunalne z domów i drobnych warsztatów rzemieślniczych zbiera się razem i odprowadza do oczyszczalni. -3 Ścieki przemysłowe zbiera się znów oddzielnie, przy czym trzeba starannie i nieustannie kontrolować ich skład. W razie potrzeby musi się je chemicznie oczyszczać (np. wytrącanie trucizn lub neutralizowanie mocnych kwasów i ługów). Dopiero potem można je domieszać do ścieków domowych, starannie dawkując. W wyniku analiz ustalono, że stosunek ścieków domowych do przemysłowych powinien się wahać w granicach od 10:1 do 3:1.

W niektórych miastach wszelkie rodzaje ścieków zbiera się razem, oczyszcza tę mieszaninę tylko mechanicznie i potem wpuszcza do pobliskiego jeziora czy rzeki. Określenie oczyszczanie mechaniczne zakrawa na kpinę, ponieważ to, co pozostaje po oddzieleniu grubszych kwałków drewna i kawałków tworzyw sztucznych, jest mętną, cuchnącą zupą, która zawiera jeszcze od 90 do 97% zanieczyszczeń. Tutaj mogą pomóc tylko kompletne, odpowiednich rozmiarów oczyszczalnie.

Radialne gracie z wirnikowym rozdrabniaczem wyłapują grube przedmioty i rozdrabniają je. Już mechaniczne oczyszczanie jest w rzeczywistości znacznie trudniejsze, niż można by sądzić. Rzecz nie sprowadza się do samego usunięcia wszelkich zanieczyszczeń pływających po powierzchni wody, takich jak kawałki drewna czy fragmenty tworzyw sztucznych. Do tego wystarczają automatyczne grabie drążkowe, które wyłapują je i transportują na zniszczenie, np. do spalenia. Trzeba jednak usunąć także większe i mniejsze ciała stałe, które woda niesie ze sobą, np. cząstki piasku i mułu. Gromadzą się one często w znacznych ilościach, np. podczas opadów deszczu, ponieważ system kanałów ma i musi mieć znaczny spadek, właśnie, aby tymi kanałami piasek i inne cząstki spływały. W przeciwnym razie piasek naniesiony przez deszcz osadzałby się i zatykał kanały. Dopiero w osadnikach piasku szybkość przepływu wody tak znacznie maleje, że ziarnka opadają na dno. Regulując szybkość przepływu, można decydować o wielkości zatrzymywanych ziarenek piasku.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *