Kategorie
Partnerzy Strony
    System reklamy Test
Partnerzy Strony

Podczas gdy gatunki Saccharomyces rzadko tylko wytwarzają „grzybnię pączku-jącą” i zwykle, zarówno w warunkach tlenowych, jak i beztlenowych, zachowują postać drożdży, to Mucor rouxii odznacza się dwiema osobliwościami: dymorfizmem (dwupostaciowością) – drożdże-grzybnia oraz możliwością wpływania z zewnątrz na to, czy będzie on występować w postaci grzybni czy drożdży.

Powszechnie wiadomo, że postać drożdży jest związana z fermentacyjną prze-mianą materii, a dokładniej z wypadnięciem oddychania, nieistotne przy tym, czy to z powodu braku tlenu, czy też wskutek zablokowania przez trucizny oddechowe lub inne podobne czynniki.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *