Kategorie
Partnerzy Strony
    System reklamy Test
Partnerzy Strony

Produkty końcowe sfermentowanej przez rodzaj Clostridium celulozy mogą być przez inne bakterie dalej przerabiane. W końcu, tlenowo lub beztlenowo, celuloza zostaje całkowicie rozłożona na dwutlenek węgla i wodę lub wodór cząsteczkowy. Taki rozkład substancji organicznej nazywamy mineralizacją. Podobnie chityna ulega mineralizacji pod działaniem organizmów z rodzaju Aspergillus, Streptomycetes (.Str. griseus, znany z produkcji streptomycyny, Nocardia, Bacillus i in.). Chityna zawiera oprócz węgla, wodoru i tlenu także azot, z którego w wyniku dalszej mineralizacji powstają azotany. Również wszystkie inne organiczne struktury i związki ulegają rozkładowi do najprostszych połączeń węgla, wodoru, tlenu i azotu.

Szczególnie ciężką pracę mają drobnoustroje z ligniną, głównym składnikiem drewna. Wynika to m.in. z tego, że lignina ma niezwykle skomplikowaną budowę i nie jest wcale substancją jednorodną. Ma ona bardzo wysoki ciężar cząsteczkowy, głównymi jej elementami składowymi są przede wszystkim połączenia fenylopropa- nowe, z przewagą alkoholu koniferylowego. Rozkładu jej dokonują grzyby „niszczące drewno”, takie jak Polystictus versicolor (Basidiomycetes), dalej Streptomycetes i Eu- bacteria: Pseudomonas, Agrobacteria i Flavobacteria. Znów odbywa się to przy udziale egzoenzymów i trwa bardzo długo, często latami. Produkty pośrednie tego rozkładu są również trudno dostępne, stąd też często długo pozostają w glebie. Lignina i produkty jej rozkładu stanowią główny składnik próchnicy (humus) obok również trudnych do rozłożenia węglowodanów, białek, tłuszczy i wosków.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *