Kategorie

Partnerzy Strony

    System reklamy Test

Partnerzy Strony

Porady

Do wyjaśnienia tej zagadki przyczyniła się immunobiologia. Jednym z najważniejszych jej narzędzi jest metoda serologiczna. Nie będziemy jej tu szczegółowo opisywać (te wiadomości znajdziemy w wielu fachowych podręcznikach), tutaj tylko powiemy, że np. substancja obca, jak toksyna błonicy, bakteria (np. Staphylococcus) czy wirus ospy, działają na organizm kręgowca, a więc także na organizm człowieka, jako antygeny. Właściwie antygen Czytaj dalej

Musimy od razu się zastrzec, że w rzeczywistości nie jest to wszystko takie proste. Oczywiście komórki rakowe wykazują pewne charakterystyczne cechy morfologiczne i anatomiczne, są np. przeważnie bardziej zaokrąglone niż komórki normalne, barwli- wość określonych i’ch organelli jest wyższa itp. Czytaj dalej

A teraz pierwsze wyniki obliczeń: podjednostki kapsydu (ich środki) są oddalone od siebie o 5,5 do 6,0 milionowych części milimetra (= 55 do 60 A) i mają kształt sześciokątów, a więc układ heksagonalny (krystaliczny układ heksagonalny charakteryzuje się tym, że w jednym punkcie przecinają się pod kątem 120° trzy równe osi, a do tego punktu można doprowadzić jedną pionową oś, rozmiarami nierówną tamtym). Oba fakty można zresztą stwierdzić również za pomocą innych metod.

Czytaj dalej

Do powstania kompletnej postaci faga T4 wymagane są dalsze informacje, dalsze czynniki morfopoetyczne, a więc chodzi tu o morfopoezę II rzędu. Jeśli określimy czynnik morfopoetyczny jako substancję, która w jakimś miejscu koniecznie musi oddziaływać specyficznie na odpowiednie cegiełki, choć sama może nie występować w produkcie gotowym, to stanie się jasne, że łączenie się cegiełek wymaga dodatko-wej informacji od genów morfopoezy, ale że sama cegiełka nie jest ani genem morfo- poezy, ani jego produktem.

Czytaj dalej

Polega ona na tym, że galaktoza znajdująca się w mleku matki nie może być rozkładana, ponieważ dziecku brakuje odpowiedniego enzymu. Gala-

Hodowla tkanek. Z kawałeczka tkanki łącznej, pobranej od człowieka, w naczyńku Carrela wyrastają wydłużone, młode fibroblasty używane do badań oraz leczenia chorób dziedzicznych ktoza ta gromadzi się w. organizmie noworodków, przechodzi do krwi, wywołuje marskość wątroby, prowadząc w ciągu kilku dni do śmierci, jeśli natychmiast nie przerwie się dopływu, cukru mlekowego.

Czytaj dalej

Dotychczas mieliśmy do czynienia prawie wyłącznie z przemianami związków organicznych. Teraz będzie mowa o materii nieorganicznej, należy więc oczekiwać, że spotkamy się także z całkiem inaczej zbudowanymi i inaczej funkcjonującymi bakteriami. Tymczasem teza ta jest tylko częściowo prawdziwa, ponieważ wszystkie istoty żywe potrzebują nie tylko związków zawierających węgięl, ale także siarkę, fosfor i azot. Wszystkie one w jakiś sposób biorą udział w krążeniu tych pierwiastków, nieustannym rozkładzie, budowie i przebudowie substancji zawierających siarkę, fosfor i azot. Działającym tu bakteriom przypada specjalna, rola, która wymaga od nich szczególnych, do pewnego stopnia dodatkowych zdolności. Możemy tu nawiązać do znanych już form, mianowicie do beztlenowych laseczek, Clostridium. Niektóre z nich mają pewne cechy, które odróżniają je od klasycznych klostridiów, zawierają mianowicie ‚ barwniki, podobne do barwnika krwi (hemu), należące do grupy tzw. cytochromów. Z tego powodu wydzielono je niedawno w nowy rodzaj – Desulfoto- maculum. Właściwie podstawą była zapewne nie tyle obecność cytochromów, ile fakt, że gatunki Desulfotomaculum są dzięki nim w stanie redukować kwas siarkowy lub jego sole, czyli siarczany. Jest to szczególna cecha ich przemiany materii. Są to organizmy odsiarczające, czyli desulfurykatory.

Czytaj dalej