Kategorie
Partnerzy Strony
    System reklamy Test
Partnerzy Strony

Polimerazy. Polimeraza RNA na matrycy sekwencji zawartej w DNA polimeryzuje z podjed- nostek mRNA. Jest to polimeraza RNA zależna od DNA informacja w tym przypadku przechodzi od DNA do RNA. Polimeraza DNA polimeryzuje DNA z podjednostek (odcinki genów) na matrycy sekwencji zawartej w RNA. Jest to więc polimeraza DNA zależna od RNA. Informacja przepływa tu od RNA do DNA wiście informacja przepływa od DNA do RNA: DNA -> RNA (-> enzym). Sprawy te są od lat powszechnie znane biologom molekularnym i molekularnym genetykom i uchodziły prawie za dogmat.

Toteż wielkie było zaskoczenie, gdy D. Baltimore wykazał, że możliwy jest także proces odwrotny, tzn. że istnieje polimeraza, która wytwarza DNA po dostarczeniu mRNA – produkuje pozytyw z negatywu. Jest to polimeraza DNA zależna od RNA. Przepływ informacji jest tu odwrotny: od RNA do DNA (RNA -> DNA) i tu właśnie powstają geny względnie odcinki genów.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *