Kategorie
Partnerzy Strony
    System reklamy Test
Partnerzy Strony

Pięciostopniowo działające złoże biologiczne Pojedyncza płyta złoża przedmuchiwanego przedmuchiwane. Płyty ze sztucznego two- (3 m średnicy) już po sześciu dniach pracy rzywa (3 m średnicy) porastają biologiczną obrosła biologiczną murawą murawą cyjny nie jest zupełnie ścisłe, gdyż bardzo rzadko są to zwykłe, łopatą wykopane rowy. Z reguły są to długie, betonowane zbiorniki, często meandrowatego kształtu, podobne do zbiorników do hodowli glonów z ryciny na str. 43. Wtłacza się do nich powietrze za pomocą poruszających się na powierzchni wioseł, obrotowych szczotek i innych urządzeń. Teraz już nie tlen stanowi czynnik ograniczający rozkład, ale zbyt

Trzy rowy oksydacyjne przed napełnieniem. Czynne rowy oksydacyjne. Pod mostkami wtłacza się powietrze (tlen) mała na początku ilość drobnoustrojów, którą trzeba znacznie powiększyć. Dlatego pozostawia się najpierw porcję ścieków tak długo w zbiorniku (rowie oksydacyjnym), aż wytworzy się muł zawierający wystarczającą ilość bakterii, tzw. osad czynny,

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *