Kategorie

Partnerzy Strony

    System reklamy Test

Partnerzy Strony

Do powstania kompletnej postaci faga T4 wymagane są dalsze informacje, dalsze czynniki morfopoetyczne, a więc chodzi tu o morfopoezę II rzędu. Jeśli określimy czynnik morfopoetyczny jako substancję, która w jakimś miejscu koniecznie musi oddziaływać specyficznie na odpowiednie cegiełki, choć sama może nie występować w produkcie gotowym, to stanie się jasne, że łączenie się cegiełek wymaga dodatko-wej informacji od genów morfopoezy, ale że sama cegiełka nie jest ani genem morfo- poezy, ani jego produktem.

Czytaj dalej

Polega ona na tym, że galaktoza znajdująca się w mleku matki nie może być rozkładana, ponieważ dziecku brakuje odpowiedniego enzymu. Gala-

Hodowla tkanek. Z kawałeczka tkanki łącznej, pobranej od człowieka, w naczyńku Carrela wyrastają wydłużone, młode fibroblasty używane do badań oraz leczenia chorób dziedzicznych ktoza ta gromadzi się w. organizmie noworodków, przechodzi do krwi, wywołuje marskość wątroby, prowadząc w ciągu kilku dni do śmierci, jeśli natychmiast nie przerwie się dopływu, cukru mlekowego.

Czytaj dalej

Dotychczas mieliśmy do czynienia prawie wyłącznie z przemianami związków organicznych. Teraz będzie mowa o materii nieorganicznej, należy więc oczekiwać, że spotkamy się także z całkiem inaczej zbudowanymi i inaczej funkcjonującymi bakteriami. Tymczasem teza ta jest tylko częściowo prawdziwa, ponieważ wszystkie istoty żywe potrzebują nie tylko związków zawierających węgięl, ale także siarkę, fosfor i azot. Wszystkie one w jakiś sposób biorą udział w krążeniu tych pierwiastków, nieustannym rozkładzie, budowie i przebudowie substancji zawierających siarkę, fosfor i azot. Działającym tu bakteriom przypada specjalna, rola, która wymaga od nich szczególnych, do pewnego stopnia dodatkowych zdolności. Możemy tu nawiązać do znanych już form, mianowicie do beztlenowych laseczek, Clostridium. Niektóre z nich mają pewne cechy, które odróżniają je od klasycznych klostridiów, zawierają mianowicie ‚ barwniki, podobne do barwnika krwi (hemu), należące do grupy tzw. cytochromów. Z tego powodu wydzielono je niedawno w nowy rodzaj – Desulfoto- maculum. Właściwie podstawą była zapewne nie tyle obecność cytochromów, ile fakt, że gatunki Desulfotomaculum są dzięki nim w stanie redukować kwas siarkowy lub jego sole, czyli siarczany. Jest to szczególna cecha ich przemiany materii. Są to organizmy odsiarczające, czyli desulfurykatory.

Czytaj dalej

Oddział złóż biologicznych przedmuchiwano-zraszanych oczyszczalni obsługującej. 100 tys. mieszkańców. Od czasu wykonania nadbudówki pracuje ona także w czasie ostrych mrozów, ponieważ ogrzewa się ją metanem z komór gnilnych temperaturze. Pracują wtedy szczególnie efektywnie, i to przez cały rok, również podczas silnych mrozów. Ładunek gnijącego mułu wytwarza o wiele więcej metanu, niż potrzeba go do ogrzewania komór gnilnych. Jego nadwyżką zasila się małe ciepłownie lub elektrownie i przez to obniża się znacznie koszt działania oczyszczalni.

Czytaj dalej

Szczególnie szkodliwe są resztki licznych rozpuszczalników, odpadki, produkty uboczne i pośrednie, które są odrzucane przy produkcji środków ochrony roślin, lekarstw itp. Spis tych, często trujących, a przeważnie nierozkładalnych biologicznie materiałów, które średnich rozmiarów fabryka chemiczna odprowadza do kanałów ściekowych, zawiera przeważnie więcej pozycji niż oficjalny katalog produkcyjny takiej fabryki. Wzrasta on z dnia na dzień, niekiedy z godziny na godzinę, zarówno co do jakości, jak i ilości związków.

Czytaj dalej

Jeśli zarodniki Mycotypha spirifera wyrastają na powierzchni bardzo cienkiej warstewki płynnej pożywki tak, że komórki nie zanurzają się, ale tylko zwilżają, wtedy oczywiście tylko ich górna połowa jest dobrze zaopatrzona w tlen. Wyrasta ona wówczas biegunowo w nitki grzybni przeciwna strona pączkuje apolarnie. To zróżnicowanie w obrębie jednej jedynej komórki utrzymuje się długo. „Biegun grzybniowy” wytwarza wyciągnięte, rozgałęzione strzępki, podczas gdy „biegun pączkujący”

Czytaj dalej