Kategorie

Partnerzy Strony

    System reklamy Test

Partnerzy Strony

W komórce również zachodzą procesy, które można interpretować jako morfo- poezę I i II rzędu. Na przykład synteza białka, w wyniku której powstają enzymy nieodzowne do przemiany materii, zachodzi tak u prokariontów, jak i eukariontów na tzw. rybosomach. Są to Czytaj dalej

– 5H2 -! 2HN03 No + 6H20. Te organizmy denitryfikacyjne oczywiście nie są mile widziane, ponieważ uwalniają do powietrza cząsteczkowy azot, który nie może już być zużytkowany. Na skutek działalności takich bakterii pola uprawne mogą utracić znaczną ilość azotu, zwłaszcza w warunkach beztlenowych, gdyż bakterie nitryfikacyjne i denitryfikacyjne są beztlenowcami, jednakże nie bezwzględnymi jak bakterie siarkowe, tylko względnymi (fakultatywnymi).

Czytaj dalej

Oczyszczalnia ścieków zakładów Hoechst AG. Przerabia ona w. ciągu godziny 85 m3 silnie zakwaszonych ścieków, dlatego konieczne jest wcześniejsze ich zobojętnienie (z przodu po lewej), a potem oczyszczanie wstępne. W głębi po prawej i lewej – zbiorniki napowietrzane dla osadu czynnego (czas przebywania w nich ok. 17 godzin). Z przodu po prawej zagęszczalnik lub cyjanki. W takim przypadku cała populacja bakterii ulega zatruciu, oczyszczalnia zamiera, a ścieki odpływają nie oczyszczone.

Czytaj dalej

Do wyjaśnienia tej zagadki przyczyniła się immunobiologia. Jednym z najważniejszych jej narzędzi jest metoda serologiczna. Nie będziemy jej tu szczegółowo opisywać (te wiadomości znajdziemy w wielu fachowych podręcznikach), tutaj tylko powiemy, że np. substancja obca, jak toksyna błonicy, bakteria (np. Staphylococcus) czy wirus ospy, działają na organizm kręgowca, a więc także na organizm człowieka, jako antygeny. Właściwie antygen Czytaj dalej

Musimy od razu się zastrzec, że w rzeczywistości nie jest to wszystko takie proste. Oczywiście komórki rakowe wykazują pewne charakterystyczne cechy morfologiczne i anatomiczne, są np. przeważnie bardziej zaokrąglone niż komórki normalne, barwli- wość określonych i’ch organelli jest wyższa itp. Czytaj dalej

A teraz pierwsze wyniki obliczeń: podjednostki kapsydu (ich środki) są oddalone od siebie o 5,5 do 6,0 milionowych części milimetra (= 55 do 60 A) i mają kształt sześciokątów, a więc układ heksagonalny (krystaliczny układ heksagonalny charakteryzuje się tym, że w jednym punkcie przecinają się pod kątem 120° trzy równe osi, a do tego punktu można doprowadzić jedną pionową oś, rozmiarami nierówną tamtym). Oba fakty można zresztą stwierdzić również za pomocą innych metod.

Czytaj dalej