Kategorie
Partnerzy Strony
    System reklamy Test
Partnerzy Strony

Opisywane dotychczas biologiczne układy oczyszczania mogą wprawdzie pracować przez dłuższy czas bez ingerencji z zewnątrz, ale od czasu do czasu trzeba je jednak nadzorować. Murawy biologiczne rozrastają się coraz silniej i w przypadku filtracji przez piasek nie pozwalają przesączać się dostatecznej ilości wody (zatykają się), albo też złoża biologiczne zraszane i przedmuchiwane stają się za grube i wewnątrz mogą działać już tylko beztlenowo. Dlatego oczyszczanie ich i ponowne narastanie jest w określonych odstępach czasu nie do uniknięcia.

Natomiast metoda osadu czynnego, obecnie najnowocześniejsza metoda oczyszczania, przebiega w sposób ciągły. Tutaj drobnoustroje zajmują się nie całym materiałem, ale przesączonymi cząsteczkami mułu. Muszą one mieć do tego koniecznie warunki tlenowe, a więc energiczną wentylację, którą można zapewnić przy użyciu sprężonego powietrza. Metoda ta jest zbyt kosztowna, dlatego bardziej racjonalne jest wpuszczanie ścieków do długich rowów oksydacyjnych. Określenie rów oksyda-

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *