Kategorie
Partnerzy Strony
    System reklamy Test
Partnerzy Strony

Przy omawianiu krążenia azotu i siarki musimy się zająć także procesami przebiegającymi w odwrotnym kierunku. Właściwie skąd się biorą azotany i siarczany w glebie i w wodzie? Jeśli na razie pominiemy sztuczne dostawy, takie jak nawozy mineralne, środki ochrony roślin zawierające azotany i siarczany, środki piorące itp.,

’Schemat krążenia azotu i siarki oraz udział bakterii w budowie i rozkładzie tych związków b. – bakterie, utl. – utleniające, wytw. – wytwarzające, red. – redukujące to musimy stwierdzić, że to znów bakterie wytwarzają azotany i siarczany. Są to bakterie siarkowe i nitryfikacyjne, będące – jeśli się można tak wyrazić – przeciwieństwem bakterii desulfurykatorów i denitryfikatorów.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *