Kategorie
Partnerzy Strony
    System reklamy Test
Partnerzy Strony

Dla porządku należy jednak stwierdzić, że w sprawie tej istnieje jeszcze wiele znaków zapytania i wątpliwości. Ustalmy jeszcze raz, co osiągnięto. Istniejące w niektórych komórkach organizmu ludzkiego uszkodzenie, spowodowane zdefektowanym genem, zostało usunięte przez wprowadzenie nie uszkodzonego genu. Po trzeźwym zastanowieniu się stwierdzamy:

– 1. Nie wyleczono wcale wszystkich fibroblastów użytej hodowli komórek, ale tylko niektóre. Dlaczego tak jest, jeszcze dokładnie nie wiemy. Na pewno w przy-szłości będzie możliwe wyleczenie wszystkich komórek hodowli. Dla nauki oznacza to poznanie zasady genetycznego leczenia i rozwiązuje problem, natomiast praktyczne zastosowanie – terapia – ma jeszcze długą drogę przed sobą.

– 2. Hodowlą tkanek, którą się dobrze poznało, można znacznie łatwiej „manipu-lować” niż człowiekiem. Może nie wszystkie typy komórek organizmu ludzkiego będzie można leczyć, może w ogóle tylko wolne fibroblasty?

– 3. Organizm człowieka składa się z ok. 1 biliona (1012), czyli 1000 mld komórek, z czego (prawie) każda zawiera jakiś ewentualny defekt genetyczny. Czy uda się je wszystkie, albo przynajmniej 50% (= 500 mld) zreperować?

– 4. Odcinek gal jest znany od dawna. Genetycy i biolodzy posługują się nim prawie dowolnie jako narzędziem w doświadczeniach. Tak jest i w rzadkich przypadkach hodowli fibroblastów z genomem gal ujemnym. Jak przedstawia się sprawa z pozo-stałymi genami? Fag X ma ok. 60 genów, komórka E. coli okrągło 3 tys., człowiek natomiast znacznie więcej, bo prawie 3 min genów, z czego poznano mniej niż 10%. Tak więc najwyżej 3 tys. z 3 min genów człowieka można by zastąpić genami bakte-ryjnymi zakładając, że wszystkie geny bakteryjne mogą znaleźć zastosowanie w ge-nomie ludzkim (w co słusznie należy wątpić), że mamy do dyspozycji odpowiednie fagi dla każdej transdukcji i że wszystkie te fagi zostaną pochłonięte przez wszystkie rodzaje komórek organizmu ludzkiego, wnosząc do nich przyniesione z sobą geny, ale i tak z okrągło 3 min ludzkich genów pozostanie jeszcze 2 min 997 tys. genów, które w przypadku uszkodzenia nie będą mogły być naprawione przez geny bakteryjne, tylko przez nie uszkodzone geny z komórki ludzkiej. Nie jest wcale pewne, czy okaże się to kiedykolwiek możliwe za pośrednictwem transdukcji.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *