Kategorie
Partnerzy Strony
    System reklamy Test
Partnerzy Strony

Tutaj chcieliśmy tylko podkreślić, jak (prawdopodobnie) daleka jest jeszcze droga do powszechnego zastosowania tego odkrycia, i przestrzec, by nie wiazać z nim przesadnych nadziei. W jednym przypadku nawet trzeba te nadzieje pogrzebać – odnośnie mongolizmu. Nie można go wyleczyć przez transdukcję. Przyczyną mongo- lizmu jest tzw. trisomia (gr. tri = trzy, soma = ciało). Z 46 chromosomów, które znajdują się w normalnym genomie człowieka, zawsze połowa pochodzi od ojca, połowa od matki, mamy więc 23 pary chromosomów. U ludzi dotkniętych mongo- lizmem chromosom nr 21 nie jest podwójny, ale potrójny, i żadna transdukcja nie może tego zmienić. Tak więc obecnie, jak i przedtem, mongoloidalne dzieci będą zatrzymywały się na poziomie rozwoju sześcio- lub siedmiolatków, 75% z nich umrze przed osiągnięciem dojrzałości płciowej, a 90% przed dojściem do 25 roku życia.

Leczenie enzymopatii. Po prawej – fag przejmuje od komórki E. coli nie uszkodzony odcinek gal+ (który koduje enzymy rozkładające cukier mlekowy). Po lewej – ludzki fibroblast, zawierający uszkodzony odcinek gal (- gal~) i w wyniku tego chory na galaktozemię. Pochłania on faga i tym samym wchodzi w posiadanie nie uszkodzonego odcinka gal+, może więc już wytwarzać enzymy rozkładające galaktozę, a więc został „wyleczony”

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *