Kategorie
Partnerzy Strony
    System reklamy Test
Partnerzy Strony

N CH2COOH kwas nitrylotrójoctowy CH2COOH samym powoduje zmiękczanie wody. Wynalazcy tej metody nie zastanowili się jednak, że kwas nitrylotrójoctowy jest bodajże niebezpieczniejszy od polifosforanów, ponieważ wiąże nie tylko jony. wapnia, ale jony prawie wszystkich metali ciężkich, a to znów zaburza skład mineralny wód, i to wielorako:

– 1. Kwas nitrylotrójoctowy może tak silnie wiązać mikroelementy, które są niezbędne do życia zarówno dla organizmów wodnych, jak i dla wszystkich innych istot żywych, że stają się one prawie niedostępne, np. kobalt dla witaminy BJ2, a mangan, molibden i miedź jako ciała czynne przy redukcji azotanów.

– 2. Z drugiej strony, kwas nitrylotrójoctowy może w formie kompleksowej przeprowadzać w roztwór takie pierwiastki, jak rtęć i kadm, których sole są w najwyższym stopniu trujące. Normalnie są one nierozpuszczalne i dlatego nie przedstawiają prawie żadnego niebezpieczeństwa. Kadm dostaje się do mórz ze ściekami przemysłowymi, rtęć zaś przeważnie ze środkami ochrony roślin. Do czego to może doprowadzić, okazało się w 1971 r., kiedy trzeba było w RFN wycofać z handlu całą serię konserw tuńczyka z powodu wysokiej zawartości w nich rtęci. Już obecnie zawierają więc oceany miejscami tak dużo rtęci, że w złowionych rybach stężenie tego pierwiastka znacznie przekracza ilość dopuszczalną dla ludzi.

– 3. Bakterie rozkładają kwas nitrylotrójoctowy bardzo niechętnie, bo dopiero wtedy, gdy wyczerpią wszystkie inne pokarmy. Jeśli mimo to kwas nitrylotrójoctowy zostanie zmineralizowany, powstaje amoniak, który w warunkach tlenowych bakterie nitryfikacyjne utleniają do azotanu. Azotany są jednak w wodzie również związkami deficytowymi i tym samym czynnikami ograniczającymi, podobnie jak fosforany. Czasem nawet w ściekach jest ich za mało i musi się je dodawać do osadu czynnego, aby mogła rozwinąć się wystarczająca ilość bakterii ściekowych.

– 4. W badaniach na zwierzętach wykazano, że dawki kwasu nitrylotrójoctowego powodują deformację płodów, co całkowicie przesądziło o wycofaniu go na terenie RFN.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *