Kategorie
Partnerzy Strony
    System reklamy Test
Partnerzy Strony

W poprzednich rozdziałach przedstawiliśmy bogactwo możliwości, jakim odznaczają się drobnoustroje, zarówno w dobrym, jak i w złym znaczeniu. Zestawienie to wymaga jeszcze dalszego poszerzenia. Spośród bakterii właściwych (Eubacteria) znamy już prawie wszystkie rodziny, ale nie wszystkich ich przedstawicieli. Ograniczyliśmy się tylko do form biotechnicznie najważniejszych. O drobnoustrojach chorobotwórczych mówiliśmy tylko o tyle, o ile były one ich bezpośrednimi krewnymi, np. Streptococcus pyogenes i lactis. Wśród najbliższych krewnych bakterii właściwych brak nam -jeszcze kilku. Poznaliśmy bakterie fototroficzne i promieniowce (Actino- mycetales), ale nie mówiliśmy o tzw. bakteriach pochewkowych, riketsjach i bakteriach z grupy Chlamydia. Z bakterii pochewkowych najlepiej poznany jest Sphaerotilus natans(jpwany często grzybem ściekowym. Tworzy on charakterystyczne długie nici złożone z komórek uszeregowanych łańcuchowo we wspólnej rurkowatej pochewce, zbudowanej z heteropolisacharydu. Jest on znany wszystkim specjalistom od ścieków, gdyż rozwija się w płynących brudnych wodach, w rurach, w złożach biologicznych zraszanych, i to często tak intensywnie, że w krótkim czasie zatyka nawet najgrubsze rury ściekowe. Interesujemy się tą bakterią tylko jako wrogiem urządzeń biotechnicz- nych. Najbliższymi krewnymi Sphaerotilus natans, możliwe nawet, że tylko jego „miejscową odmianą”, są nitkowate bakterie, tzw. „ochrowe” Crenothrix, Leptothrix i in. Jako bakterie żelazowe rosną masowo w kopalniach i źródłach zawierających żelazo w postaci wodorotlenku żelaza Fe (OH).,, gdzie zachowują się dokładnie tak samo jak Sphaerotilus. Natomiast riketsje i Chlamydia to wyłącznie drobnoustroje chorobotwórcze:

– Rickettsia prowazeki wywołuje tyfus plamisty (nazwana na cześć H. T. Rickettsa i Stanisława von Prowazeka, którzy obaj zmarli w wyniku badań nad tyfusem plamistym),

Leptospira (rodzaj, należy tu wiele gatunków) – powodują leptospirozy, ostre choroby zakaźne, gorączkowe. Wszystkie krętki mają elastyczną ścianę komór – . kową i są skręcone śrubowato.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *