Kategorie
Partnerzy Strony
    System reklamy Test
Partnerzy Strony

Musimy od razu się zastrzec, że w rzeczywistości nie jest to wszystko takie proste. Oczywiście komórki rakowe wykazują pewne charakterystyczne cechy morfologiczne i anatomiczne, są np. przeważnie bardziej zaokrąglone niż komórki normalne, barwli- wość określonych i’ch organelli jest wyższa itp. Cechy te nie zawsze jednak występują, natomiast trzy wymienione na początku cechy występują zawsze razem, są ze sobą sprzężone, wobec tego mogą służyć jako pierwszy punkt oparcia. Sprzężenie to pozwala (znów z zastrzeżeniami) określić komórki nowotworowe jako specyficzny typ komórek, które wybitnie, a przede wszystkim trwale odbiegają od normy. Cechą tą odznaczają się komórki nowotworowe całkowicie niezależnie od czynnika wywołującego czy zastosujemy promienie Roentgena, czy benzopyren, czy wirusy onko- genne, czy jakikolwiek inny czynnik rakotwórczy, zawsze skutkiem będzie powstanie komórki rakowej. Wydaje się, jak gdyby każda (albo prawie każda, patrz niżej) zdrowa komórka miała zdolność odpowiadania na wszelkie uszkodzenia zmianami, które charakteryzujemy trzema wymienionymi cechami. Takiej zmienionej komórki, i to jest bardzo ważne, nie można jeszcze uznać za komórkę rakową, ponieważ istnieją zupełnie normalne komórki, które nie oddychają, lecz fermentują (wystarczy przypomnieć drożdże albo liczne bakterie beztlenowe), i istnieją również całkowicie normalne komórki, które nieprzerwanie rosną i dzielą się (znów komórki drożdży i bakterii, a także niektóre rodzaje komórek tkanki łącznej). W końcu znajdujemy normalne pod każdym względem komórki ze zmienioną ilością i strukturą antygenów powierzch- niowychj jak np. gotowe do agregacji komórki Dictyostelium. Wszystkie one wykazują podobne właściwości jak komórki rakowe, ale oczywiście tylko przejściowo: komórki drożdży mogą znów przejść na oddychanie, mogą wstrzymać swój wzrost albo podziały, antygeny powierzchniowe mogą ulec zmianie u ameby Dictyostelium.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *