Kategorie
Partnerzy Strony
    System reklamy Test
Partnerzy Strony

Jeśli geny bakteryjne są rzeczywiście zbudowane z tego samego materiału co geny ludzkie (nawet jeśli rani to dumę ludzką), a informacja genetyczna rzeczywiście jest zakodowana według tego samego kodu, to musi być możliwe wprowadzenie genów E. coli do fibroblastów chorego na galaktozemię, i to właśnie udało się uczynić trzem wspomnianym uczonym. Fibroblasty pochłaniają fagi A,, a te według wszelkiego prawdopodobieństwa zostają później włączone do genomu jako profagi. Wobec tego, że wnoszą one brakującą wciąż informację produkcyjną dla tego enzymu – genom fibroblastów staje się znów kompletny, komórka rozporządza znów prawidłową informacją dziedziczną, także odnośnie enzymu rozkładającego galaktozę. Oznacza to całkowite wyleczenie komórek nie trzeba im już dłużej dostarczać pożywki starannie pozbawionej cukru mlekowego, a komórki potome okazały się również zdrowe przez wiele pokoleń.

Ta subtelna i elegancka metoda leczenia stała się sensacją naukową i oczywiście także sensacją dla prasy. Pisano o „chirurgii genu”, o „kosmetyce genu” itp., wszyst-kie schorzenia dziedziczne, od chorób krwi aż po mongolizm (rodzaj wrodzonego niedorozwoju umysłowego), wydawały się już uleczalne.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *