Kategorie
Partnerzy Strony
    System reklamy Test
Partnerzy Strony

Do powstania kompletnej postaci faga T4 wymagane są dalsze informacje, dalsze czynniki morfopoetyczne, a więc chodzi tu o morfopoezę II rzędu. Jeśli określimy czynnik morfopoetyczny jako substancję, która w jakimś miejscu koniecznie musi oddziaływać specyficznie na odpowiednie cegiełki, choć sama może nie występować w produkcie gotowym, to stanie się jasne, że łączenie się cegiełek wymaga dodatko-wej informacji od genów morfopoezy, ale że sama cegiełka nie jest ani genem morfo- poezy, ani jego produktem.

Nie wyklucza to wcale, że w tym złożonym procesie wyższego rzędu poszczególne etapy mogą przebiegać na sposób spontanicznej samoagregacji (self assembly), całość jednak kształtowania postaci jest wywołana, kontrolowana i kierowana przez geny, mianowicie przez specjalne geny odpowiedzialne za kształt, w co zresztą nigdy poważnie nie wątpiono. Naukowe znaczenie morfopoezy u fagów polega przede wszystkim na tym, że udało się te geny zidentyfikować i uchwycić ich produkty, jeśli nawet nie wszystkie, to przynajmniej znaczną część.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *