Kategorie
Partnerzy Strony
    System reklamy Test
Partnerzy Strony

Jak widzieliśmy, cAMP powstaje z ATP przez odszczepienie dwu cząsteczek kwasu fosforowego i cyklizację. Odbywa się to przy udziale enzymu – cyldazy ade- nylowej, która znajduje się głównie w zewnętrznej błonie komórkowej (także u Dictyostelium). Równocześnie działa w błonie i w otaczającym płynie drugi enzym, nazwany fosfodwuesterazą (PDE). Rozbija on oba wiązania estrowe (stąd dwusteraza), przez co zamienia cAMP na zwykły, a więc „nieczynny” AMP. Wynikiem zrównoważenia pracy enzymów budujących i rozkładającym cAMP mogą być rytmiczne zmiany jego stężenia. Na pewno jednak istnieje jeszcze trzeci czynnik, który hamuje działanie fosfoesterazy, czyli jest inhibitorem fosfodwuesterazy.

Nie wiemy jeszcze zupełnie, w jaki sposób te trzy czynniki w rzeczywistości prowadzą do okresowych zmian. Gdybyśmy to wiedzieli, wyjaśnilibyśmy istotę jednego z głównych zjawisk biologicznych, które od kilku lat absorbuje umysły uczo-nych. Faktem jest, że prawie wszystkie procesy przemiany materii przebiegają w ko-mórce periodycznie, wykazują rytmy, oscylują. Zjawisko to pozostawało długo nie zauważone z prostej przyczyny: dobrze odżywione komórki kołyszą się każda od-dzielnie, bez jakiejkolwiek koordynacji. To, co można na jednej, pojedynczej komórce zmierzyć tylko w przypadkach wyjątkowych, występuje wyraźnie, gdy stworzymy komórkom warunki niedostatku (przez wygłodzenie) wtedy kołyszą się one wspólnie, następuje synchronizacja drgań. Ta właśnie synchronizacja sprawia, że bardzo słabe efekty poszczególnych komórek wzmacniają się do tego stopnia, iż można je łatwo zmierzyć (synchronizacją wywołaną przez niedobory zajmiemy się jeszcze raz na str. 244).

Długość okresu może być bardzo różna dla różnych procesów znane są rytmy 24-godzinne, 6-godzinne, 2-godzinne, 30-minutowe, 3- do 5-minutowe (wydzielanie akrazyny u Dictyostelium]) i 15- do 20-sekundowe. Prawdopodobnie na poziomie molekularnym istnieją rytmy mierzące nawet ułamki sekundy. Na razie tyle o okreso-wości. A teraz wróćmy do dzikiego typu Dictyostelium.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *