Kategorie
Partnerzy Strony
    System reklamy Test
Partnerzy Strony

Gdy rozchodząca się od pierwszego centrum agregacji (pojedynczej ameby) we wszystkich kierunkach fala akrazyny (impuls, sygnał) dochodzi do sąsiednich ko-mórek, pobudza je do wydzielania z kolei akrazyny i przekazywania w ten sposób sygnału dalej. Rozchodząc się od ameby do ameby, sygnał obejmuje coraz większe ich masy, w coraz większej odległości od pierwotnego centrum. Oczywiście musi istnieć zabezpieczenie przed powrotem fal akrazyny, która wprowadzałaby w cały proces zamieszanie. Polega ono prawdopodobnie na tym, że komórka, która właśnie wydzieliła akrazynę, jest przez pewien czas na nią niewrażliwa, nie reaguje (fizjologia zna dobrze takie okresy zahamowania jako wynik pobudzenia). Tego wszystkiego oczywiście nie można zobaczyć i tylko z trudem, można zbadać chemicznie. Dzięki myxamebom procesy te stają się widoczne, można je uchwycić w czasie, i dlatego tak ważne jest Dictyostelium.

Nadchodzące cząsteczki akrazyny nie tylko pobudzają napotkane ameby do wy-dzielania, ale równocześnie wywołują w nich reakcję chemotaktyczną (gr. taksis = układ, porządek). Przez reakcję taktyczną fizjolodzy rozumieją wędrówkę zdolnej do ruchu komórki (lub części komórki) w Iderunku nadawcy podniety czy sygnału (taksja dodatnia) albo ucieczkę od niej (taksja ujemna). Jeżeli dotyczy to bodźca świetlnego, to mówimy o fototaksji, jeśli źródłem podniety jest substancja chemiczna, np. akrazyna, wtedy mówimy o chemotaksji. Ilekroć do sąsiednich ameb dochodzi sygnał akrazyny, zaczynają one poruszać się w kierunku centralnej ameby, wytwarzającej akrazynę, i czynią to bardzo dokładnie. Nie można zatem zobaczyć samych fal akrazyny, które przebiegają przez populację ameb, ani też nie widać wywołanych przez nie fal pobudzenia, ale możemy zobaczyć fale ruchu, sprzężone z tymi ostatnimi.

Dictyoslelium discoideum. W wyniku okresowego wydzielania akrazyny tworzą się układy fal w polu agregacji ameb

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *