Kategorie
Partnerzy Strony
    System reklamy Test
Partnerzy Strony

Cząsteczki skrobi, z reguły, nie są wydłużonymi „nitkami”, ale skręcają się śrubowato w tzw. ślimaki (nazywane również helisami, gr. helix = ślimak). Całkiem po-

Cząsteczki glukozy łączą się tworząc cząsteczki skrobi, a te samorzutnie skręcają się w spiralę. Również białka (polipeptydy zbudowane z aminokwasów) samorzutnie formują spiralę (a- i P- -helisę). Kwasy nukleinowe mogą występować w postaci podwójnej spirali (podwójna helisa). Jeśli się je podgrzeje, ta regularna struktura rozpada się, ale przy powolnym ochładzaniu znów obie pojedyncze nici odnajdują się i odtwarzają podwójną helisę. Wirus mozaiki tytoniu także może rozpaść się na swoje składowe części – spiralę RNA i podjednostki białkowe, które również odnajdują się i odtwarzają pierwotną postać, czyli wirus zdolny do zakażania dobnie jest z białkiem ich tzw. struktura pierwszorzędowa to długie łańcuchy zbudowane z reszt kwasów aminowych, tylko że budujące je cegiełki są różne, choć zbudowane podobnie. I one mogą skręcać się ślimakowato. Te drugorzędowe struktury mogą nawet być zróżnicowane na wąskie – a-helisy, grubsze – (3-helisy albo płaskie „sfałdowane blaszki”. Te różne formy (postaci?) mogą też wzajemnie przechodzić jedna w drugą.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *