Kategorie
Partnerzy Strony
    System reklamy Test
Partnerzy Strony

Wśród drobnoustrojów znajdziemy „modele”, których badanie pomoże odpo-wiedzieć także na to pytanie. Tym razem są to eukarionty, mianowicie grzyby, do-kładniej śluzówce komórkowe, Acrasiales. Najbardziej znane ich gatunki to Dictyo- stelium discoideum i mucoroides. Żyją one w żyznych glebach, można je łatwo wyizo-lować i hodować na pożywce agarowej. Oczywiście trzeba je karmić bakteriami szczególnie chętnie pożerają one Escherichia coli albo Aerobacter aerogenes (Entero- bacteriaceae).

Zacznijmy od zarodników. Jeśli wysiejemy je na agarze, to z każdego zarodnika wyrośnie naga, nieosłonięta komórka, która zmienia nieustannie swój kształt jak ameba. Pełza dookoła jak ameba, pożera bakterie i nieustannie się dzieli. W ten sposób wkrótce na agarze powstaje olbrzymia ilość tzw. myxameb (gr. myxa śluz), które poruszają się spokojnie i całkowicie niezależnie jedna od drugiej. Rząd Rhizopoda, czyli korzenionóżki albo ameby właściwe, zoolodzy zaliczają do pierwotniaków przez analogię chętnie roszczą sobie oni również prawo do myxameb z rzędu Acra siales.

Jak długo myxameby mają pod dostatkiem pożywienia, zachowują się jak indy-widualiści i nie martwią się wzajemnie o siebie. Gdy strawią jednak wszystkie bakterie, już po kilku godzinach w masie ameb, które pełzały w różnych kierunkach, powstają „miejsca zebrań”. Początkowo są one liczne, później pozostaje już tylko jedno cen- trum(centrum agregacji), do którego jak na rozkaz wędrują wszystkie ameby. Tutaj z masy ameb powstaje wielokomórkowy twór – plazmodium (śluznia) i chociaż można jeszcze poszczególne ameby rozpoznać i odgraniczyć od sąsiednich, to nagle plazmodium zaczyna zachowywać się jak całość, jak organizm wielokomórkowy. Poprawniej to wielokomórkowe skupienie Dictyostelium powinno by się raczej nazwać pseudo- plazmodium (nibyśluznią). Nie należy go mylić z „prawdziwym” plazmodium właściwych śluzowców (Myxomycetes, str. 198), które jest wielojądrzaste, ale jedno-komórkowe, tzn. że w prawdziwym plazmodium ameby nie mają granic komórko-

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *