Kategorie
Partnerzy Strony
    System reklamy Test
Partnerzy Strony

Należałoby się dziwić, gdyby człowiek, ze swą zdolnością do przystosowywania się i pojętnością, nie czynił już w najdawniejszych czasach użytku ze wspaniałych możliwości, jakie przed nim otwierają drobnoustroje. Niektórzy twierdzą, że bio- technika jest tak stara jak człowiek, i prawdopodobnie mają rację. Ale tę dawną bio- technikę zawdzięcza człowiek na pewno przypadkowym obserwacjom. Systematyczny i konsekwentny jej rozwój jest dziełem nowoczesnego przyrodoznawstwa i należy przypuszczać, że mimo olbrzymich wymiarów, jakie prawie niespostrzeżenie osiągnęła już produkcja mikrobiologiczna, stoimy dopiero u początku drogi.

Mimo to nie powinniśmy uważać biotechniki za oryginalny wynalazek człowieka. Stwierdziliśmy to już przy omawianiu mrówek-ogrodniczek. W rzeczywistości byłoby nie mniej zdumiewające, gdyby już na długo przed pojawieniem się człowieka na Ziemi ta czy inna grupa organizmów na swój sposób nie uprawiała biotechniki i nie wykorzystywała drobnoustrojów. Toteż zakończymy ten rozdział kilkoma cha-rakterystycznymi przykładami.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *