Kategorie
Partnerzy Strony
    System reklamy Test
Partnerzy Strony

Tych bardzo cennych producentów metanu musimy wymienić po imieniu: Methanobacterium suboxydans i propionicum, Methanobacillus omelianskii, Methano- sarcina barkeri i in. Zapoznaliśmy się już z nimi wcześniej od strony fizjologii ich przemiany materii. Gdy przegniły muł opadnie na dno, pozostaje jeszcze pewna ilość wody gnilnej. Nie jest ona nigdy na tyle czysta, żeby można było odprowadzać ją do zbiornika wody, ponieważ w procesie gnicia i obumierania bakterii powstają rozmaite produkty rozkładu, niektóre cuchnące, inne trujące, jak kadaweryna, putre- scyna i agmatyna (znane pod wspólną nazwą ptomainy), zwane jadami trupimi. Można je usunąć tylko przez chemiczne wytrącanie albo chlorowanie i dopiero wtedy można wodę gnilną spuszczać do rzek albo jezior, starannie oczywiście ją dozując.

Biologiczny etap oczyszczania ścieków opisano tutaj dość schematycznie. Poszczególne składniki tego procesu w różnym stopniu rozbudowuje się i kolejno włącza jeden po drugim, zależnie od warunków miejscowych, każdorazowego składu substancji zanieczyszczających itp. Każda oczyszczalnia pracuje według własnych, specyficznych planów, które tylko w ogólnych założeniach, ale nie w szczegółach, można przenosić do innych oczyszczalni. Istnieje więc niezliczona ilość odchyleń od podanego schematu, w każdym przypadku jednak starannie zaprojektowana i właściwych rozmiarów oczyszczalnia musi być kierowana przez doświadczonego fachowca. Napływające ścieki muszą zostać tak starannie oczyszczone, aby bez wahania można było wpuścić je do kanałów odprowadzających. Zakładamy oczywiście, że żadne zakłady chemiczne nie odprowadzą odpadków zawierających rtęć, arsen

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *