Kategorie
Partnerzy Strony
    System reklamy Test
Partnerzy Strony

Jeśli zarodniki Mycotypha spińfera wykiełkują na stałej pożywce, to wyrasta z nich normalna grzybnia. Natomiast w płynnej pożywce, którą wstrząsa się dla lepszego zaopatrzenia w tlen – obok Strzępków występują także pączkujące komórki kuliste, a więc formy drożdży. Obie formy występują w stosunku mniej więcej 50:50. Mycotypha microspora w takich samych warunkach wytwarza wyłącznie grzybnię, M. africana (prawie) wyłącznie apolarne komórki pączkujące, tzn. drożdże. M. spińfera stoi więc dokładnie pośrodku pomiędzy dwoma znanymi gatunkami. Zachowuje się ona podobnie jak Mucor rouxii, ale właśnie tylko podobnie. U Mucor można wymusić formę drożdży tylko przez odcięcie dopływu tlenu albo zablokowanie oddychania, u Mycotypha spińfera wystarcza niewielkie ograniczenie dostępu powietrza do pożywki, aby uzyskać prawie 50% komórek apolarnych. Odpowiednio wysoki stopień anaerobiozy (przedmuchuje się czysty azot) prowadzi do uzyskania 100% kulistych drożdży, które pączkują na wszystkie strony, a więc są komórkami apolarnymi. Zależność procesu od przemiany materii udowodniono więc jednoznacznie komórki drożdży fermentują, komórki grzybni oddychają. Zależność tę można wyrazić następująco: jeśli zmusza się komórki do fermentacji (anaerobioza), wtedy wytwarzają one formy drożdży gdy pozwala się im oddychać, to wyrastają komórki polarne. Poprzez oddziaływanie zewnętrzne możemy więc wpływać na kształt, a nawet „indukować” biegunowość.

Oczywiście nie należy tego rozumieć w ten sposób, że umiemy wytwarzać biegu-nowość. Zdolność biegunowego wzrostu istnieje także w komórkach apolarnych, ale „uśpiona”, potrafimy ją jednak „rozbudzić”.

Biegunowość należy rozpatrywać zawsze jako początek (albo jako wyraz) różni-cowania. Komórki apolarne są niezróżnicowane albo przynajmniej mniej zróżnico- wane od polarnych. Różnicowanie rozpoczęło się w toku ewolucji przed milionami albo nawet miliardami lat, ale jak – tego niestety nie wiemy. Drożdże, zwłaszcza formy drożdży grzybów Mycotypha, dają nam możliwość odtworzenia tego ważnego w ewolucji kroku, stanowią model do badań nad przebiegiem różnicowania.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *