Kategorie
Partnerzy Strony
    System reklamy Test
Partnerzy Strony

Fe+2H20 -> Fe(OH),+H2. Powstający przy tym wodór nakłada się jednak natychmiast na powierzchni cienką „błoną”, która chroni żelazo przed dalszą korozją. W obecności siarczanów i bakterii siarkowych, korozja zachodzi bez przerwy:

– 4Fe + CaSO„ + 4H..O FeS+3Fe(OH)3 + Ca(OH)2. Beztlenowa korozja żelaza przez Desulfmibńo stała się obecnie bardzo poważnym problemem. Desulfotomaculum nie bierze udziału w opisanych tutaj procesach. Żyje ono przeważnie w żwaczu przeżuwaczy i wytwarza tam siarkowodór.

Wszystko, cośmy tu powiedzieli odnośnie do siarki, stosuje się prawie w całości także do azotu, który jest również nieodzownym materiałem dla istot żywych do budowy ich organizmów. Białko składa się przecież z aminokwasów, które powstają z określonych kwasów organicznych przez wbudowanie grupy aminowej (NK2), co ilustruje następujący przykład:

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *