Kategorie
Partnerzy Strony
    System reklamy Test
Partnerzy Strony

Wymieniony powyżej Ferrobacillus ferrooxydans żyje o tyle chemolitoautotroficznie, że utlenia dwuwartościowe żelazo Fe++ na trójwartościowe Fe+++ i uzyskuje z tego energię. W głębszych warstwach gleby, które z reguły zawierają mało tlenu, żelazo znajduje się w postaci dwuwartościowej, A mianowicie jako wodorotlenek żelazawy Fe(OH).,. Z tego dwuwartościowego żelaza powstaje żółtobrązowy wodorotlenek żelazowy według równania:

-4Fe++ + 4H+ + O,, -> 4Fe+++ + 2HaO + energia Wodorotlenek żelazowy jest trudniej rozpuszczalny i wytrąca się. Ponieważ z tego utleniania uzyskuje się bardzo niewiele energii, Ferrobacilli muszą przerabiać wielkie ilości żelaza. Prowadzi to w płytkich jeziorach i bagnach do masowego wystąpienia tzw. rudy darniowej. Bardziej odpowiednie byłoby tu określenie ruda jeziorna albo bagienna, gdyż dopiero po wyschnięciu wody rośnie na niej „darń”. Jeśli chodzi o złoża bagienne, to nie ulega raczej wątpliwości, że powstały one przez działanie bakterii z grupy Thiobacilli ferrooxydans. Istnieje jeszcze wiele innych bakterii żelazowych, m.in. także „klasyczna” Gallionella ferruginea (łac. ferrugo = rdza) i Lepto-

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *